กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ ตรงข้ามโรงแรมภูผาธารา _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ ตรงข้ามโรงแรมภูผาธารา _12/09/62


กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.  บริเวณ ตรงข้ามโรงแรมภูผาธารา _12/09/62

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.

บริเวณ ตรงข้ามโรงแรมภูผาธารา  ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลชากพง  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลชากพง  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน