ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอาวุธ สุขสวัสดิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
ที่อยู่
35 ม.7
ต.ปากน้ำกระแส
อ.แกลง
จ.ระยอง
21170
โทรศัพท์
038-661244
โทรสาร
038-661505
Email
ArwutS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,913 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 19,576 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 522,232 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 460,069 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 403,259 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 เทศบาล-ต.ปากน้ำกระแส,ต.ทุ่งควายกิน,ต.ทางเกวียน,ต.กองดิน,ต.นายายอาม 71.660 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.แกลงอ.แกลง 14.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง 11.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง 4.866 คลองโพล้ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 อบต.-คลองปูน,ทุ่งควายกิน,กองดิน,นายายอาม 0.000
รวม 102.026

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 30/03/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
2 23/02/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
3 22/02/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
4 20/02/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
5 05/02/2018 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
6 05/02/2018 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวัน อังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
7 05/02/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2561
8 21/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”
9 03/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
10 26/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ นำโดยนาย อาวุธ สุขสวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เลื่อนขึ้นข้างบน