ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอาวุธ สุขสวัสดิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
ที่อยู่
35 ม.7
ต.ปากน้ำกระแส
อ.แกลง
จ.ระยอง
21170
โทรศัพท์
038-661244
โทรสาร
038-661505
Email
ArwutS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 15,077 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 18,810 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 473,903 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 434,571 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 375,798 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 อบต.เพ, ทต.บ้านเพ, อบต.แกลง, ทต.แกลง-กะเฉด, อบต.กะเฉด, ทต.สุทรภู่, อบต.ชากโดน 91.000 อ่างเก็บน้ำประแสร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 เทศบาล-ต.ปากน้ำกระแส,ต.ทุ่งควายกิน,ต.ทางเกวียน,ต.กองดิน,ต.นายายอาม 72.000 อ่างเก็บน้ำประแสร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.แกลงอ.แกลง 15.000 คลองโพล้ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง 11.000 อ่างเก็บน้ำคลองระโอก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง 5.000 อ่างเก็บน้ำคลองระโอก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 อบต.-คลองปูน,ทุ่งควายกิน,กองดิน,นายายอาม 0.000 อ่างเก็บน้ำคลองระโอก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 194.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/07/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
2 24/05/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
3 30/04/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
4 30/04/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินกิจกรรม โครงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
5 30/03/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
6 23/02/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
7 22/02/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
8 20/02/2018 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
9 05/02/2018 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
10 05/02/2018 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวัน อังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
เลื่อนขึ้นข้างบน