กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยพูนศรี_06/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยพูนศรี_06/10/62


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยพูนศรี_06/10/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️ ตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่ 6 ตุลาคม 2562

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยพูนศรี ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พ้นที่ ซอยพูลศรีตะว้นตก ซอย 1 , 2 , 3 , 4 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

สาเหตุ : เนื่องจากถูกรถแบ็คโฮของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ขุดโดนท่อของการประปาแตก

เลื่อนขึ้นข้างบน