กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม.และท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ข้างวัดใหม่บูรพาเนินสูง_จำนวน 2 จุด_7/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม.และท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ข้างวัดใหม่บูรพาเนินสูง_จำนวน 2 จุด_7/10/2562


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม.และท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ข้างวัดใหม่บูรพาเนินสูง_จำนวน 2 จุด_7/10/2562

1.กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม.และท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ข้างวัดใหม่บูรพาเนินสูง

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  สี่แยกไฟแดงเนินสูง ถึง บ้านเด็กพระคุณ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 7/10/2562

.....................................................................................................................................................................................

2.กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. (งานวางเมนติดตั้งมิเตอร์) บริเวณ ปากซอย มบ.กานดา

ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.กานดา ม.3 , มบ.มั่นคงเกาะโตนด , มบ.เกาะโตนด ม.5 (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 7/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน