กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 500 มม.บริเวณ สี่แยกบางคล้า ตำบล เสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา_08/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 500 มม.บริเวณ สี่แยกบางคล้า ตำบล เสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา_08/10/2562


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 500 มม.บริเวณ สี่แยกบางคล้า  ตำบล เสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา_08/10/2562

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 500 มม.บริเวณ สี่แยกบางคล้า  ตำบล เสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขา บางคล้า(ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 23.10 น. ของวันที่ 07/10/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน