ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายมนตรี อุทัยศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ที่อยู่
18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์
ต.บางคล้า
อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
24110
โทรศัพท์
038-541153
โทรสาร
038-541574
Email
MontriU@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 44,404 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 38,900 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,758,380 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,709,231 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,242,371 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แสนภูดาษ,ต.คลองอุดมชลจร,ต.แสนภูดาษ,ต.บ้านโพธ์ ,ต.เทพราชฯ 300.000 คลองพระองค์เจ้าฯ ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.แปลงยาว อ.แปลงยาว 14.200 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.บางคล้า อ.บางคล้า อบต.ปากน้ำ,อบต.ท่าทองหลาง,อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า,อบต.บางตีนเป็ด 6.530 คลองวัดแจ้ง,คลองท่าลาด และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ทต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว 3.780 ลุ่มน้ำบางปะกง
5 ทต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว 1.650 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
6 ตำบลคลองนา อ.เมืองฯ 0.000 สถานีจ่ายน้ำคลองนา ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 326.160

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ทำการล้างถังน้ำใสประจำปี 2561
2 19/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ทำการล้างถังน้ำใสประจำปี
3 21/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการโครงศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
4 24/04/2018 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ
5 18/04/2018 กปภ.สาขาบางคล้า ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่
6 18/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน
7 15/03/2018 กปภ.สาขาบางคล้า มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดอ่าวช้างไล่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
8 14/03/2018 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ
9 16/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
10 13/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/06/2018 กปภ.สาขาบบลางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใสบริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำบางคล้า_19/06/61
2 17/06/2018 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 315 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำแปลงยาว_17/06/61
3 16/06/2018 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 315 มม._16/06/61
4 09/06/2018 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย.เวลา 21.00 - 10.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.61_09/06/2561
5 03/06/2018 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการย้ายท่อส่งน้ำ PE ขนาด 400 มม. บริเวณด่านช่างบางไผ่ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา_03/06/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน