ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายมนตรี อุทัยศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ที่อยู่
18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์
ต.บางคล้า
อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
24110
โทรศัพท์
038-541153
โทรสาร
038-541574
Email
MontriU@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 38,416 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,778,995 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,734,016 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,211,015 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แสนภูดาษ,ต.คลองอุดมชลจร,ต.แสนภูดาษ,ต.บ้านโพธ์ ,ต.เทพราชฯ 300.000 คลองพระองค์เจ้าฯ ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.แปลงยาว อ.แปลงยาว 14.200 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.บางคล้า อ.บางคล้า อบต.ปากน้ำ,อบต.ท่าทองหลาง,อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า,อบต.บางตีนเป็ด 6.530 คลองวัดแจ้ง,คลองท่าลาด และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ทต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว 3.780 ลุ่มน้ำบางปะกง
5 ทต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว 1.650 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
6 ตำบลคลองนา อ.เมืองฯ 0.000 สถานีจ่ายน้ำคลองนา ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 326.160

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
2 27/12/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศน้ำไหลอ่อน บางพื้นที่
3 22/12/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ
4 15/12/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ
5 13/12/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ
6 29/11/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศ ให้ลูกค้าในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา(บางส่วน) และ กปภ.สาขาบางปะกง (บางส่วน)มาอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาบางคล้า
7 27/11/2017 กปภ.สาขาบางคล้าจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
8 23/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบงานผู้ใช้น้ำ
9 16/11/2017 กปภ.สาขาบางคล้า ลงพื้้นที่บริการลูกค้า โดยการโบล์วตะกอนพร้อมสอบถามปัญหาคุณภาพน้ำกับลูกค้า
10 14/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกบริการประชาชนในพื้นที่รับโอนผู้ใช้น้ำ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2018 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม._20/01/61
2 18/01/2018 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 16.00 น._18/01/61
3 16/01/2018 กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. ซึ่งรับน้ำมาจากการประปานครหลวง_16/01/2561
4 11/01/2018 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ทำการปรับปรุงย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง มีความจำเป็นต้องหยุดจ่าย_11/01/2561
5 29/12/2017 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 08.30-18.30 น._29/12/2560
เลื่อนขึ้นข้างบน