กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำเสริมแรงดัน ถ.จุลละนันทน์_08/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำเสริมแรงดัน ถ.จุลละนันทน์_08/10/2562


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำเสริมแรงดัน ถ.จุลละนันทน์_08/10/2562

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำเสริมแรงดัน ถ.จุลละนันทน์

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตเทศบาลเมือง อบต.ท่าไข่ อบต.บ้านใหม่ อบต.บางแก้ว อบต.บางขวัญ

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย  

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้  ทีมช่างการไฟฟ้ากำลังเข้าแก้ไข

เลื่อนขึ้นข้างบน