ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายรัตนัย แสงสว่าง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
61 ถ.จุลละนันทน์
ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
24000
โทรศัพท์
038-511133
โทรสาร
038-814240
Email
RatanaiS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 26,720 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 51,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,096,078 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 925,521 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 798,080 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฯ ต.คลองนครเนื่องเขต,ต.วังตะเคียน,ต.บ้านใหม่ และชุมชนนอกเขต 17 หมู่บ้าน 12.760 คลองท่าไข่ และการประปา บางคล้า ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 12.760

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/06/2018 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
2 13/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) 4/2561
3 01/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) 3/2561
4 24/05/2018 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
5 30/04/2018 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการระบายน้ำค้างท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำฉะเชิงเทรา
6 23/04/2018 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
7 23/04/2018 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.
8 23/04/2018 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
9 18/04/2018 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
10 11/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลื่อนขึ้นข้างบน