กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 700 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำคลองหลวง _09/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 700 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำคลองหลวง _09/10/62


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 700 มม.  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำคลองหลวง _09/10/62

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 700 มม.

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำคลองหลวง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่   ต.บ้านบึง , ต.หนองชาก , ต.หนองไผ่แก้ว , ต.หนองบอนแดง , ต.ดอนหัวฬ่อ ,

ต.หนองตำลึง , ต.นาป่า  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -20.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน