กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการ สำรวจทำ STEP TEST หาท่อแตกรั่วในพื้นที่_21/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการ สำรวจทำ STEP TEST หาท่อแตกรั่วในพื้นที่_21/11/2562


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการ สำรวจทำ STEP TEST หาท่อแตกรั่วในพื้นที่_21/11/2562

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการ สำรวจทำ STEP TEST หาท่อแตกรั่วในพื้นที่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนรัษฎา (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่ถนนเจริญประเทศ ไปจนถึงแยกม้าขาว ถนนจามเทวี (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่แยกม้าขาว

ไปจนถึง กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลลำปาง ได้แก่ ถนนจามเทวี ซอย1 ซอย3 ศูนย์ฝึกสุนัขดมกลิ่น วัดศรีบุญโยง โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีวิ

ทยา หมู่บ้านไพฑูรย์ ถนนปงสนุก ถนนเจริยประเทศ ถนนบ้านดงพัฒยา ถนนวังขวาฝั่งถนนบ้านดงไชยยา ถนนเขื่อนยาง หมู่บ้านวังพาร์ค

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการในพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 ถึง 04.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน