ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอนุชา ศิริบวรเดช

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
ที่อยู่
440 ถ. พหลโยธิน
ต.หัวเวียง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
52000
โทรศัพท์
0-5421-7157, 0-5422-8173, 0-5422-8193
โทรสาร
0-5432-2880
Email
AnuchaS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 41,824 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 62,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 973,741 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 910,054 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 730,461 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการแม่เมาะ เทศบาลตำบล แม่เมาะ อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ , อ่างห้วยคิงตอนบน , อ่างห้วยคิงตอนล่าง 12,547 5,239
2 หน่วยบริการแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ห่ม แม่น้ำวัง , สระพักน้ำคลองชลประทาน 3,152 1,146
3 หน่วยบริการแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร 3,251 1,255
4 หน่วยบริการแจ้ห่ม เทศบาลตำบล แจ้ห่ม 2,915 1,280
5 หน่วยบริการเมืองปาน เทศบาลตำบล เมืองปาน ลำน้ำแม่ปาน 3,875 1,449
6 หน่วยบริการเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ซ้อน 1,088 389
7 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลตำบล ต้นธงชัย กิ่วลม , แม่น้ำวัง , สระพักน้ำอ่าง1 คลองชลประทานฝั่งซ้าย , สระพักน้ำอ่าง2 คลองชลประทานฝั่งซ้าย 13,130 6,421
8 แม่ข่ายลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว 8,866 4,235
9 แม่ข่ายลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบล พิชัย 7,549 2,353
10 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลเมือง พิชัย 9,646 4,518
11 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว 7,526 3,344
12 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร 40,563 17,295
13 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลนคร ลำปาง 53,634 28,714
รวม 167,742 77,638

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2561
2 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ออกสำรวจท่อแตกท่อรั่ว
3 21/11/2018 กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
4 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 4/2562
5 21/11/2018 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
6 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
7 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๑
8 21/11/2018 กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมกิจกรรมและมอบน้ำดื่มบรรจุขวดในกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง จังหวัดชัยนาท”
9 21/11/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมการตัดโอนพื้นที่บริการน้ำประปา
10 21/11/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมการตัดโอนพื้นที่ให้บริการน้ำประปา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2018 กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำลชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยพญานาค ต.เมืองเลย อ.เมือง จ.เลย _21/11/2561
2 21/11/2018 กปภ.สาขา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด บริเวณ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร_21/11/2561
3 21/11/2018 กปภ.สาขาท่าเรือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหมู่บ้านหนองตากอง ถึงท้ายน้ำ_21/11/2561
4 21/11/2018 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม.บริเวณ สี่แยกลำพระเพลิง_21/11/2561
5 21/11/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ท่ามะกา ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
6 21/11/2018 กปภ.สาขาท่ามะกา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ต.หวายเหนียว_21/11/2561
7 21/11/2018 กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยเทพนิมิต ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี_21/11/2561
8 21/11/2018 กปภ.สาขาบ้านผือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านหนองโน ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ_21/11/2561
9 21/11/2018 กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี _21/11/2561
10 21/11/2018 กปภ.สาขากุมภวาปี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านกงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี_21/11/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน