ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอนุชา ศิริบวรเดช

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
ที่อยู่
440 ถ. พหลโยธิน
ต.หัวเวียง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
52000
โทรศัพท์
0-5421-7157, 0-5422-8173, 0-5422-8193
โทรสาร
0-5432-2880
Email
AnuchaS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 41,501 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 64,320 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,023,346 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 946,537 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 785,124 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ชมพูอ.เมืองฯ อบต.พิชัย อบต.บ่อแฮ้ว อบต.ต้นธงชัย และชุมชนนอกเขต 7 หมู่บ้าน 139.140
2 ท.นครลำปาง อ.เมืองฯ 22.170 คลองชลประทานฝั่งซ้าย ลุ่มน้ำวัง
3 ทต.พิชัยอ.เมืองฯ 16.500
4 ทต.บ่อแฮ้วอ.เมืองฯ 8.830
5 ทต.แจ้ห่มอ.แจ้ห่ม อบต.วิเชตนคร อบต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม 2.700 แม่น้ำวัง ลุ่มน้ำวัง
6 ทต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 0.000 อ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบน ลุ่มน้ำวัง
7 อ.เมืองปาน 0.000 ลำน้ำแม่ปาน ลุ่มน้ำวัง
รวม 189.340

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2018 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการประธานชุมชนบ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
2 06/07/2018 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
3 26/06/2018 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการจัดโครงการสัมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4 15/06/2018 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังแคว้ง ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
5 15/06/2018 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
6 30/05/2018 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
7 09/05/2018 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง
8 06/04/2018 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๑
9 06/04/2018 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เข้าศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาลำปาง ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
10 05/04/2018 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/07/2018 กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าปรับปรุงระบบ ทำให้ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ บริเวณกปภ.สาขาลำปาง_21/07/2561
2 18/07/2018 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ตลาดหลักเมือง _18/07/61
3 15/07/2018 กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวรสเจ็บ ถ.ศรีบุญโยง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง_15/07/2561
4 29/06/2018 กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม.บริเวณหลังบ้านพักครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง _29/06/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน