ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอนุชา ศิริบวรเดช

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
ที่อยู่
440 ถ. พหลโยธิน
ต.หัวเวียง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
52000
โทรศัพท์
0-5421-7157, 0-5422-8173, 0-5422-8193
โทรสาร
0-5432-2880
Email
AnuchaS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 41,551 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 64,320 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,020,309 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 928,845 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 743,634 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการแม่เมาะ เทศบาลตำบล แม่เมาะ อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ , อ่างห้วยคิงตอนบน , อ่างห้วยคิงตอนล่าง 12,547 5,239
2 หน่วยบริการแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ห่ม แม่น้ำวัง , สระพักน้ำคลองชลประทาน 3,152 1,146
3 หน่วยบริการแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร 3,251 1,255
4 หน่วยบริการแจ้ห่ม เทศบาลตำบล แจ้ห่ม 2,915 1,280
5 หน่วยบริการเมืองปาน เทศบาลตำบล เมืองปาน ลำน้ำแม่ปาน 3,875 1,449
6 หน่วยบริการเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ซ้อน 1,088 389
7 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลตำบล ต้นธงชัย กิ่วลม , แม่น้ำวัง , สระพักน้ำอ่าง1 คลองชลประทานฝั่งซ้าย , สระพักน้ำอ่าง2 คลองชลประทานฝั่งซ้าย 13,130 6,421
8 แม่ข่ายลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว 8,866 4,235
9 แม่ข่ายลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบล พิชัย 7,549 2,353
10 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลเมือง พิชัย 9,646 4,518
11 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว 7,526 3,344
12 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลเมือง เขลางค์นคร 40,563 17,295
13 แม่ข่ายลำปาง เทศบาลนคร ลำปาง 53,634 28,714
รวม 167,742 77,638

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/09/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแฟลตโรงพยาบาลมะการักษ์ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2 21/09/2018 สะดวกไปอีก! กปภ. เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำผ่านตู้ “เติมสบายพลัส”
3 21/09/2018 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
4 21/09/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 11/2561 ณ หมู่ 6 บ้านแม่กาไร่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
5 21/09/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาแตกฉุกเฉิน ในวันที่ 21 กันยายน 2561
6 21/09/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาแตก ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น.
7 21/09/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 12
8 21/09/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านจันทิมา หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
9 21/09/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขาพิจิตร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย
10 21/09/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก-รั่ว ตามแผนปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/09/2018 กปภ.สาขาด่านซ้าย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนอุบาลด่านซ้าย_23/09/61
2 23/09/2018 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณวัดศรีบุญโยง_23/09/61
3 23/09/2018 กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณสถานที่ก่อสร้างไฟฟ้า (ใหม่)_23/09/61
4 23/09/2018 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GRP ขนาด 500 มม. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง_23/09/61
5 23/09/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง แจ้งเรื่องน้ำประปามีกลิ่นเหม็นและน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย (จำนวน 2 จุด)_23/09/61
6 22/09/2018 กปภ.สาขาแม่สอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อระบบจ่ายน้ำ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
7 22/09/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว กระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำหลัก_22/09/2561
8 22/09/2018 กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณ คลองบางใหญ่ จึงทำ ประปาสาขากาญจนดิษฐ์_22/09/2561
9 22/09/2018 กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ริมถนน ปลักธง-ควนจง_(จำนวน 2 จุด) 22/09/2561
10 22/09/2018 กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย 12 ถ.มหาโชค _22/09/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน