- กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ขนาด 100 มม. เนื่องจากเทศบาลมีการวางท่อระบายน้ำ รถแมคโครขุดเจาะโดนท่อประปาของกปภ. แตกชำรุด บริเวณ ซอย2 ม.1 ต.บ้านใหม่หนองไทร _28/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ขนาด 100 มม. เนื่องจากเทศบาลมีการวางท่อระบายน้ำ รถแมคโครขุดเจาะโดนท่อประปาของกปภ. แตกชำรุด บริเวณ ซอย2 ม.1 ต.บ้านใหม่หนองไทร _28/11/2562


- กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ขนาด 100 มม. เนื่องจากเทศบาลมีการวางท่อระบายน้ำ  รถแมคโครขุดเจาะโดนท่อประปาของกปภ. แตกชำรุด บริเวณ ซอย2 ม.1 ต.บ้านใหม่หนองไทร _28/11/2562

- กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ขนาด 100 มม. เนื่องจากเทศบาลมีการวางท่อระบายน้ำ

รถแมคโครขุดเจาะโดนท่อประปาของกปภ. แตกชำรุด บริเวณ ซอย2 ม.1 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านใหม่หนองไทร ม.1 ซอย 1และซอย 2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 28/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน