ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,276 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 401,152 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 381,617 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 320,202 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ต.อรัญประเทศ ต.บ้านใหม่หนองไทร ต.ป่าไร่ ต.ฟากห้วย ต.บ้านด่าน ต.ท่าข้าม 65.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 65.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 12/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560
2 31/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมประจำMorning Talk เดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะวิธีคิดในการทำงาน และร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและติดตามการเตรียมความพร้อมการตรวจมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
3 29/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชาอาเซียนสายสัมพันธ์ไมตรีสองแผ่นดินไทย -กัมพูชา ณ วัดเหล่าอ้อย
4 26/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.) เพื่อเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของกปภ.สาขาอรัญประเทศ
5 24/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ
6 24/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ฝึกอบรม “การใช้งานคลอรีนอย่างปลอดภัย” จัดการอบรมโดยกองควบคุมระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 1
7 19/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านด่าน
8 07/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) และการทำงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการผลิตน้ำประปา
9 07/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” (Business Continuity Management)สำหรับผู้บริหารและพนักงาน จัดการฝึกอบรมโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ กปภ.สาขาอรัญประเทศ โดยมีกปภ.สาขาปราจีนบุรี กบินทร์บุรี สระแก้ว และวัฒนานคร เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
10 07/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์กปภ.สาขาอรัญประเทศ กับกปภ.สาขาแหลมฉบัง ณ สนามฟุตซอล เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน