ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถ.บำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,343 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 403,024 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 390,492 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 324,986 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายอรัญประเทศ เทศบาลตำบล บ้านใหม่หนองไทร ห้วยพรมโหด , อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน (รับน้ำจากห้วยพรมโหด) 9,960 5,597
2 แม่ข่ายอรัญประเทศ เทศบาลตำบล บ้านด่าน 5,139 2,080
3 แม่ข่ายอรัญประเทศ เทศบาลตำบล ป่าไร่ 1,991 5,640
4 แม่ข่ายอรัญประเทศ เทศบาลตำบล ฟากห้วย 5,272 2,347
5 แม่ข่ายอรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม 2,641 964
6 แม่ข่ายอรัญประเทศ เทศบาลเมือง อรัญประเทศ 16,828 10,557
รวม 41,831 27,185

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2018 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
2 21/09/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 11/2561 ณ หมู่ 6 บ้านแม่กาไร่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
3 21/09/2018 กปภ.ชลบุรี จัดโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน รับคำร้องขอใช้น้ำนอกสถานที่
4 21/09/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3
5 21/09/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง
6 21/09/2018 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาบุคคล เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ที่ กปภ.สาขาบางคล้า
7 21/09/2018 กปภ.สาขาพัทยา (พ) เยี่ยมเยือนประชาชนที่ได้รับงบ CSR จากโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
8 21/09/2018 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ตรวจรับงานการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำตาสิทธิ์
9 21/09/2018 กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมล้างสแตเนอร์ (มาตรวัดน้ำขนาดใหญ่) พร้อมบริการตรวจสอบ
10 21/09/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. ถึง 15.30 น.

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2018 ประชาสัมพันธ์กรณีฉุกเฉิน
2 21/09/2018 หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
3 21/09/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณตรงข้ามบ้านดินบารมี ตำบลนครชุม อำเภอเมือง_21/09/2561
4 21/09/2018 กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณเชิงสะพานก่อนถึงโรงพยาบาลเสนา_21/09/2561
5 21/09/2018 กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าร้านเฟอร์นิเจอร์บ้านลาด_21/09/61
6 21/09/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
7 21/09/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 21/09/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำ
9 21/09/2018 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำใหม่1ชุด บริเวณบ้านสถานหมู่1
10 21/09/2018 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้า บ.โทดาไพพ์ ม.2_21/09/61
เลื่อนขึ้นข้างบน