ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 0 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 376,894 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 356,925 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 306,542 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ต.อรัญประเทศ ต.บ้านใหม่หนองไทร ต.ป่าไร่ ต.ฟากห้วย ต.บ้านด่าน ต.ท่าข้าม 65.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 65.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(กปภ.)สาขาอรัญประเทศร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามใน "วันสงกรานต์" โดยร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคล
2 14/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้จัดกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารระหว่างส่วนงานขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อสนองนโยบายแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันพร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวยังร่วมแสดงความยินดีกับนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์หัวหน้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียในการปรับเลื่อนชั้นและร่วมแสดงความยินดีพร้อมเลี้ยงส่งนายอารักษ์ พืชพันธ์ ช่างโยธา 4ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ. การประป่าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
3 14/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลและการร่วมมือปฏิบัติในเรื่องต่างๆให้มีผลสำเร็จของงานที่ดี
4 13/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านพักนายอำเภออรัญประเทศ
5 11/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล เทศบาลอรัญฯคัพ ประจำปี 2561 ประเภทประชาชนทั่วไปชาย ระหว่างวันที่ 3-11 เมษายน 2561
6 11/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ให้กับมณฑลทหารบกที่ 19ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2561
7 10/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันส้มตำ ในงานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญประเทศ ครั้งที่ 30 ณ.บริเวณสนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ
8 10/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ร่วมพิธีรำบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองอรัญประเทศ ครั้งที่ 1 ณ.บริเวณถนนมหาดไทย หน้าพระสยามเทวาธิราช
9 06/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
10 02/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะ กปภ.สาขาตราดในการศึกษาดูงานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : ๙๐๐๑ – ๒๐๑๕ ด้านการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน