ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสกล ถุงทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
ที่อยู่
40/1 ถนนบำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
27120
โทรศัพท์
037-231133
โทรสาร
037-231596
Email
SakolT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,000 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 389,164 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 372,781 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 312,580 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ หมู่บ้านแสงรุ่งเรือง 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร 5.000 ห้วยพรมโหด, อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
รวม 5.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน รถจักรยานทางไกล อรัญใจเกินร้อยสู่เบื้องบูรพา ครั้งที่ 4 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2 19/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 12 จ.สระแก้ว ครบรอบ 35 ปี
3 18/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนมกราคม 2561 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน
4 18/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และการสวนสนาม ของเหล่าทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่19 ค่ายสุรสิงหนาท เนื่องในวันกองทัพไทย
5 15/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยอำเภออรัญประเทศ บริเวณถนนหน้าพระสยามเทวาธิราช อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
6 30/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศเข้าพบเข้าพบ นายอำเภออรัญประเทศและผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 19 เพื่ออวยพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ครับ
7 29/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนพร้อมทั้งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
8 20/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมกับกปภ.สาขาวัฒนานครและกปภสาขาสระแก้ว เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC
9 20/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560
10 15/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบ การก่อสร้างทาง/สะพาน หนองเอี่ยนสตึงบท. เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม การจ่ายน้ำรองรับการขยายตัวในด้านต่างๆในอนาคต.

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน