- กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนบ้านรอซอย1 ต.บางแก้ว อ.เมือง _28/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนบ้านรอซอย1 ต.บางแก้ว อ.เมือง _28/11/2562


- กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนบ้านรอซอย1 ต.บางแก้ว อ.เมือง _28/11/2562

- กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนบ้านรอซอย1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกเล็กบ้านรอ (ทั้งหมด) - วัดไพลวัลย์ อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 28/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน