ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวรดี ชินคชบาล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
ที่อยู่
59 ถ. เทศบาล 8
ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง
จ.อ่างทอง
14000
โทรศัพท์
0-3561-1662
โทรสาร
0-3562-5099
Email
WoradeeC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,787 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 357,836 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 334,566 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 227,397 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการแสวงหา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน บ่อบาดาล - หน่วยบริการแสวงหา 831 292
2 หน่วยบริการแสวงหา เทศบาลตำบล แสวงหา 3,295 1,207
3 แม่ข่ายอ่างทอง เทศบาลตำบล ศาลาแดง แม่น้ำเจ้าพระยา 5,527 2,498
4 แม่ข่ายอ่างทอง เทศบาลตำบล โพสะ 2,710 1,203
5 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแห 1,430 499
6 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านอิฐ 4,478 1,664
7 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ป่างิ้ว 5,035 2,229
8 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านซื่อ 2,983 1,096
9 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล หัวไผ่ 622 172
10 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล เทวราช 970 351
11 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล บางพลับ 2,756 992
12 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างแก้ว 1,575 707
13 แม่ข่ายอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล อินทประมูล 2,095 680
14 แม่ข่ายอ่างทอง เทศบาลตำบล โพธิ์ทอง 2,833 1,274
15 แม่ข่ายอ่างทอง เทศบาลเมือง อ่างทอง 8,150 4,020
16 หน่วยบริการป่าโมก องค์การบริหารส่วนตำบล โผงเผง รับน้ำจากแม่ข่าย 489 174
17 หน่วยบริการป่าโมก องค์การบริหารส่วนตำบล เอกราช 1,849 650
18 หน่วยบริการป่าโมก เทศบาลตำบล ป่าโมก 6,378 2,440
รวม 54,006 22,148

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/11/2018 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่ม ให้แก่มูลนิธิบุญวาทย์
2 19/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2561 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
3 19/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12/2561 ณ หมู่ 9 บ้านร่องจ้อง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
4 19/11/2018 กปภ.สาขาชนแดน จัดกิจกรรม มอนิ่งทอร์ค ครั้ง 2/2562
5 19/11/2018 การประปาสวนภูมิภาคเขต ๖ สัมภาษณ์คัดเลือกนักบริการมือทองสมองเพชรระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑
6 19/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข "งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณโบสถ์กลางน้ำ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
7 19/11/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมการตัดโอนพื้นที่บริการน้ำประปาสู่ กปภ.สาขา ข้างเคียง
8 19/11/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ กปภ.ข.1 ประชุมประเมินความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปา
9 19/11/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
10 19/11/2018 กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา(นอกสถานที่)

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/11/2018 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาอุทัยธานี
2 19/11/2018 กปภ.สาขา ครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด150มม. บริเวณข้างหน่วยบริการเสิงสาง _19/11/61
3 19/11/2018 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
4 19/11/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม._19/11/61
5 19/11/2018 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณธนาคาร ธกส._19/11/61
6 19/11/2018 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม._19/11/61
7 19/11/2018 กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามปั้นน้ำมัน ปตท._19/11/61
8 19/11/2018 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้า อบต.อ่าวนาง_19/11/61
9 19/11/2018 กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลลำทับ_19/11/61
10 19/11/2018 กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณหน้าร้านพรีมคอมเทค_19/11/61
เลื่อนขึ้นข้างบน