ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวรดี ชินคชบาล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
ที่อยู่
59 ถ. เทศบาล 8
ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง
จ.อ่างทอง
14000
โทรศัพท์
0-3561-1662
โทรสาร
0-3562-5099
Email
WoradeeC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,738 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 346,454 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 326,171 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 228,006 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลิงตก ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง 3.600 แม่น้ำน้อย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2 ทม.อ่างทอง อ.เมืองฯ และตำบลนอกเขตเทศบาล 2.900 แม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
3 ทต.แสวงหา อ.แสวงหา 1.680 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
4 ป่าโมก 0.000 - -
รวม 8.180

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 27/03/2018 กปภ.สาขาอ่างทองจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
2 15/01/2018 กปภ.สาขาอ่างทอง มอบจักรยานสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2561 ให้แก่กาชาดจังหวัดอ่างทอง
3 12/01/2018 กปภ.สาขาอ่างทอง มอบจักรยาน จำนวน 6 คัน
4 12/01/2018 กปภ.สาขาอ่างทอง มอบของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
5 09/01/2018 กปภ.สาขาอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 180 ขวด
6 29/12/2017 กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
7 18/12/2017 กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมกับ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
8 08/11/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้่งที่ 2/2560
9 08/09/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ครั้งที่ 6
10 10/08/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานรำลึก 110 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง พร้อมให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน