- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณซอยบ่อขยะ ต.บางเตย อ.สามโคก_2/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณซอยบ่อขยะ ต.บางเตย อ.สามโคก_2/12/2562


- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณซอยบ่อขยะ ต.บางเตย อ.สามโคก_2/12/2562

- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณซอยบ่อขยะ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากซอยบ้านตากแดด ถึง ร้านอาหารปลาเผาอีเติ้งอีต้อย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน