กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณโรงไม้ศรีทอง_01/12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณโรงไม้ศรีทอง_01/12/62


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณโรงไม้ศรีทอง_01/12/62

** กรณีท่อแตกฉุกเฉิน 

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณโรงไม้ศรีทอง ตรงข้ามมณีจันทร์ ถนนสุขุมวิท

ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 01/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน