กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณใกล้มบ.PMY_1/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณใกล้มบ.PMY_1/12/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณใกล้มบ.PMY_1/12/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณใกล้มบ.PMY หลังศูนย์ราชการ ต.เนินพระ

อ.เมือง จ.ระยอง  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง (เฉพาะที่ใช่บริการกปภ.สาขาบ้านฉาง) และ

พื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น. ของวันที่ 1/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน