กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี จะทำการดับการดับกระแสไฟฟ้า_07/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี จะทำการดับการดับกระแสไฟฟ้า_07/12/2562


กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี จะทำการดับการดับกระแสไฟฟ้า_07/12/2562

กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี จะทำการดับการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมืองพิจิตร เฉพาะ ม.1 ม.2 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ต.คลองคะเชนทร์ ม.5 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร อ.สามง่าม

อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร และ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการเวลาประมาณ 13.00-17.00 น. ของวันที่ 07/ 12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน