กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณปากซอยอู่ไฮเวย์ ม.2_11/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณปากซอยอู่ไฮเวย์ ม.2_11/02/2563


กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณปากซอยอู่ไฮเวย์ ม.2_11/02/2563

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณปากซอยอู่ไฮเวย์ ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โรงเลื่อย ไปจนถึง อรัญมินิมาร์ท (ฝั่งโรงเลื่อย) ม.2 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 11/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน