กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ PVCขนาด 200 มม. บริเวณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อรัญประเทศ_12/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ PVCขนาด 200 มม. บริเวณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อรัญประเทศ_12/02/2563


กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ PVCขนาด 200 มม. บริเวณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อรัญประเทศ_12/02/2563

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ PVCขนาด 200 มม. บริเวณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อรัญประเทศ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สี่แยกประปาบ้านด่าน ไปจนถึง หมู่บ้านอรัญนคร 3 ม.5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 12/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน