กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศแจ้งลดแรงดันน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาชลบุรี มีปริมาณน้ำดิบลดลงอย่างรวดเร็ว_13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศแจ้งลดแรงดันน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาชลบุรี มีปริมาณน้ำดิบลดลงอย่างรวดเร็ว_13/02/2563


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศแจ้งลดแรงดันน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาชลบุรี มีปริมาณน้ำดิบลดลงอย่างรวดเร็ว_13/02/2563

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศแจ้งลดแรงดันน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาชลบุรี มีปริมาณน้ำดิบลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อประคอง

ปริมาณน้ำพร้อมกับควบคุมการผลิต จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบกปภ.สาขาชลบุรี (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้

เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน