กปภ.กปภ.สาขา พนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามซอยโต๊ะจีน ดอนตาเพชร ต.ดอนตาเพชร_13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.กปภ.สาขา พนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามซอยโต๊ะจีน ดอนตาเพชร ต.ดอนตาเพชร_13/02/2563


กปภ.กปภ.สาขา พนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามซอยโต๊ะจีน ดอนตาเพชร ต.ดอนตาเพชร_13/02/2563

 

กปภ.กปภ.สาขา พนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามซอยโต๊ะจีน ดอนตาเพชร ต.ดอนตาเพชร

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.6,ม.7, ม.3, ม.10 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 13/02/2563 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน