ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจตุพร อิ่มสำราญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ที่อยู่
447 ม.1
ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
24120
โทรศัพท์
038-551151
โทรสาร
038551151
Email
ChatupornI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 0 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 16,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 606,266 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 396,891 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 302,922 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต 5.000 ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 3.600 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 2.300 คลองท่าลาด ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 10.900

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/04/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม CSR ประจำปี ๒๕๖๑
2 07/04/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม CSR ประจำปี ๒๕๖๑
3 04/04/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศวันหยุดทำการ วันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ (วันสงกรานต์)
4 03/04/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการโครงการประปาทันใจ ส่งมิสเตอร์ประปาซ่อมประตูน้ำ และเปลี่ยนแคล้มรัดท่อ
5 30/03/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6 29/03/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค" ประจำปี ๒๕๖๑
7 29/03/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ๕ส.(Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๑
8 27/03/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการโครงการประปาทันใจ ประจำปี ๒๕๖๑
9 26/03/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๑
10 23/03/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน
เลื่อนขึ้นข้างบน