กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณหน้าอู่ปกรณ์เซอร์วิส _14/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณหน้าอู่ปกรณ์เซอร์วิส _14/02/2563


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน  บริเวณหน้าอู่ปกรณ์เซอร์วิส _14/02/2563

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน  บริเวณหน้าอู่ปกรณ์เซอร์วิส 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน