กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 KV จำนวน 3 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 KV จำนวน 3 จุด


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 KV จำนวน 3 จุด

1.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 KV

บริเวณ หน้าสำนักงาน กปภ.สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ป่าตัน, ต.หายยา, ต.ช้างม่อย ,ต.ช้างเผือก,ต.ช้างคลาน ,ต.พระสิงห์ ,ต.ศรีภูมิ ,ต.วัดเกต ,ต.ฟ้าอ่าม ,

ต.สันผีเสื้อ,ต.หนองป่าครั่ง ,ต.ท่าศาลา, ต.หนองหอย อ.เมือง - ต.สันกลาง อ.สันกำแพง - ต.ท่าวังตาล ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 13.00 -15.00 น. ของวันที่ 30/05/63

----------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้า H Hotel ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 30/05/63 (รอน้ำเต็มระบบ) 

----------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ มบ.เวิลด์คลับแลนด์ ซอย 15 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  มบ.เวิลด์คลับแลนด์  ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 30/05/63 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน