ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50300
โทรศัพท์
0-5323-3479 , 0-5323-3480 , 092-2245470
โทรสาร
0-5325-2272
Email
PrasatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 116,348 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 148,325 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,467,514 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,780,105 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,954,464 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ท.นครเชียงใหม่ อ.เมืองฯ 40.169 คลองชลประทานแม่แตง ลุ่มน้ำปิง
2 ทต.สันทรายหลวง อ.สันทราย 36.000 และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปิง
3 ทต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 18 หมู่บ้าน 6.100 และ แม่น้ำปิง ลุ่มน้ำปิง
4 ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 5.000 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ลุ่มน้ำปิง
5 ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 4.880
6 ทต.บ้านกาด อ.แม่วาง 4.600 ลำห้วยแม่วางและบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปิง
7 อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง 2.750 คลองชลประทานแม่แตง ลุ่มน้ำปิง
รวม 99.499

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 05/04/2018 กปภ.ชม.(พ) ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ เตรียมความพร้อมรับสงกรานต์เชียงใหม่ ๒๕๖๑
2 29/03/2018 กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
3 27/12/2017 กปภ.ชม.(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Aqua Tech Co.,Ltd.
4 26/12/2017 กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
5 10/09/2017 กปภ.ชม.(พ) ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ พร้อมติดตั้งประปาแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน วันหยุดสุดสัปดาห์
6 07/09/2017 กปภ.ชม.(พ) ออกให้บริการในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ พื้นที่ ถ.นิมมานเหมินท์
7 01/09/2017 กปภ.ชม.(พ) ถวายดอกไม้จันทร์ดารารัตน์ โดยผ่านจังหวัดเชียงใหม่
8 30/08/2017 กปภ. ผนึกกำลัง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านป่าสักงาม พร้อมศึกษาดูงานโครงการอุโมงค์ส่งน้ำช่วงเขื่อนแม่งัด-เขื่อนแม่กวง
9 21/08/2017 กปภ.ชม.(พ) ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ พร้อมติดตั้งประปาแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน วันหยุดสุดสัปดาห์
10 18/08/2017 กปภ.ชม.(พ) และ ชป.ชม. ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทือง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หนองป่าครั่ง ซอย 2 ( จำนวน 2 จุด) _20/07/61
2 19/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ถ.ราชพฤกษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _19/07/2561
3 18/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ ถ.ศรีปิงเมือง 4 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _18/07/2561
4 18/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ หมู่บ้านล้านนาวิลล่า หน้าบ้านเลขที่ 199/53 ม. 9 ต.สันผีเสื้อ_18/07/2561
5 17/07/2018 กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าร้านคาร์แคร์ ถนนศรีปิงเมือง 4 _17/07/61
6 16/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณสถานีตำรวจ ภาค 5_16/07/61
7 15/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าโรงแรมเวียงพิงค์ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง _15/07/2561
8 14/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ำใสหมดถัง บริเวณสถานีผลิตน้ำป่าแดด_14/07/61
9 13/07/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ มบ.มัณฑนา ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ _13/07/2561
10 29/06/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากจะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและบำเรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านท่อ _28/06/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน