กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด_29/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด_29/05/2563


กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด_29/05/2563

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเหล่าใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 29/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน