ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ที่อยู่
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
45000
โทรศัพท์
0-4351-1513,0-4351-5601
โทรสาร
0-4551-5601
Email
YaowaretT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 28,985 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 40,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 860,481 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 791,179 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 573,618 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ดงลาน แม่น้ำชี 5,047 2,453
2 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล เหนือเมือง 19,834 9,107
3 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ขอนแก่น 3,398 1,156
4 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง 17,725 7,091
5 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดสมบูรณ์ 1,924 635
6 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง 4,512 1,384
7 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง 4,567 1,471
8 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล ดงสิงห์ 4,014 1,131
9 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล จังหาร 6,327 2,100
10 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ปาฝา 5,304 1,790
11 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล ยางใหญ่ 4,147 1,387
12 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล แสนชาติ 734 196
13 แม่ข่ายร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบล หมูม้น 3,291 1,137
14 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล นิเวศน์ 1,193 823
15 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล มะอึ 2,618 1,146
16 แม่ข่ายร้อยเอ็ด เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด 35,651 16,243
รวม 120,286 49,250

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2019 กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
2 21/11/2019 กปภ.ข.9 ร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง"
3 21/11/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
4 21/11/2019 กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการ One Stop Service ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หมู่ 1 ตำบลจำป่หวาย อำเภอเมือพะเยา จังหวัดพะเยา
5 21/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำประปา อบรมจิตอาสา904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
6 21/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ...... รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1
7 21/11/2019 สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด
8 21/11/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน
9 21/11/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
10 21/11/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในการจัดงาน “สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการ สำรวจทำ STEP TEST หาท่อแตกรั่วในพื้นที่_21/11/2562
2 21/11/2019 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมที่ PE ขนาด 315 บริเวณปากซอยบ้านนาตีน ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ส่งผลกระทบให้พื้นที่ตั้งแต่ปากซอยบ้านนาตีนถึงวัดคลองสนน้ำไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
3 21/11/2019 กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม.
4 21/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด100 มม. บริเวณ ชุมชนตลาดน้อย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5 21/11/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 315 มม. บริเวณก่อนถึง อบต.คอกกระบือ
6 21/11/2019 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด150 มม. บริเวณข้างบ้านเลขที่ 24/2 ถ.อิสลามบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
7 21/11/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด160 มม. บริเวณ ใกล้ไม้งามรีสอร์ท ถนนเลี่ยงเมือง
8 21/11/2019 กปภ.สาขา บ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPBขนาด 50 มม. บริเวณข้างเซเว่นบ้านสันตับเต่า หมู่ 17
9 21/11/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าน้ำพอง_21/11/62
10 21/11/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณประตู 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี_18/11/62
เลื่อนขึ้นข้างบน