กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) 3 จุด 29/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) 3 จุด 29/05/2563


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) 3 จุด 29/05/2563

1.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณ ถ.บ้านฉาง-ยายร้า ม.3 ต.บ้านฉาง ใกล้โรงแรมบ้านฉางเพลส

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 ต.บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 29/05/2563

-----------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณใกล้หมู่บ้าน อีสเทิร์นพาร์คฮิลล์ ม.7 ต.มาบยางพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1, 2, 6, 7 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยได้ดำเนิน

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 29/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

-----------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณปากซอยทิศเปีย ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 29/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน