กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. (จำนวน 2 จุด) _30/05/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. (จำนวน 2 จุด) _30/05/63


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. (จำนวน 2 จุด) _30/05/63

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้า H Hotel ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 30/05/63 (รอน้ำเต็มระบบ) 

----------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ มบ.เวิลด์คลับแลนด์ ซอย 15 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  มบ.เวิลด์คลับแลนด์  ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 30/05/63 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน