กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำวัดด่านเงิน_30/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำวัดด่านเงิน_30/05/2563


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำวัดด่านเงิน_30/05/2563

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำวัดด่านเงิน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.แปลงยาว (ทั้งหมด) จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน