กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณภายในคลองหนองคัน_01/06/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณภายในคลองหนองคัน_01/06/63


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณภายในคลองหนองคัน_01/06/63

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณภายในคลองหนองคัน (ซึ่งเป็นคลองปากแม่น้ำลงทะเล)

ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เนื่องจากจุดที่ท่อประปาแตกจะอยู่ในคลองที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างลึก จึงต้องรอน้ำปริมาณน้ำลดลงก่อน

ทางเจ้าหน้าที่ช่างถึงจะเข้าดำเนินการซ่อมท่อบริเวณดังกล่าวให้ได้

เลื่อนขึ้นข้างบน