กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 6 จุด _01/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 6 จุด _01/06/2563


กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 6 จุด  _01/06/2563

1.กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการค้นหาพื้นที่ที่มีการสูญเสียน้ำสูง ด้วยวิธีการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย แล้วหยุดจ่ายน้ำทีละที่แบบมีลำดับ

DMA 26 สันติธรรม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ถ.ห้วยแก้ว ถ.ช้างเผือก โตโยต้าริช เชียงใหม่แกรนด์วิลล์

ไปรษณีย์ช้างเผือก โรงแรมเมอเคียว คลังเซนเชียงใหม่ หมู่บ้านล้านนาวิลล่า เดอะโดมเรสซิเด้น ซอยพลับพึง ซอยสายใจ ซอยสันติรักษ์ ซอยเทพฤทธิ์

ซอยเสริมสุข  ซอยเจริญสุข ซอยสันติสุข ถ.เทพารักษ์ ซอยกระดังงา ถ.เทวัญ ซอยทองกวาว ซอยสันติธรรม ถ.มรกต ถ.หัสดีเสวี

ถ.มณีนพรัตน์ ซอยศศิธร  ซอยเจดีย์ปล่อง วัดสันติธรรม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาประมาณ 22.00 ของวันจันทร์ที่ 01/06/2563 ไปจนถึง เวลา 02.00 ของวันอังคารที่ 02/06/2563

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณแยกลิขิตชีวัน ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ตั้งแต่แยกลิชขิตชีวัน ถึงแยกรวมโชคขาเข้าเมือง ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้สวเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.00 ของวันจันทร์ที่ 01/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 12.30 น.ของวันที่ 01/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

----------------------------------------------------------------------------

 4.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.

บริเวณ หน้าสโมสร หมู่บ้านสันทรายปาร์ควิวล์ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

อ.สันทราย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสันทรายปาร์ควิวล์ ทั้งหมด  ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.30 น. ของวันที่ 01/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

--------------------------------------------------------------------------------------

5. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ มบ.ฟลอร่าวิวล์ ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 01/05/63

-+--------------------------------------------------------------------

6.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณข้างปั๊มเชลล์ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตั้งแต่กาดสามแยก ถึงแยกแม่กวงขาออก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 01/06/2563

 

เลื่อนขึ้นข้างบน