กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด _01/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด _01/06/2563


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  จำนวน  3 จุด _01/06/2563

1.กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยกระทุ่มล้ม 22 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพรน จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยกระทุ่มล้ม 22 ถึงหมู่บ้านสินสมบูรณ์ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพรน จ.นครปฐม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้สวเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 ของวันที่ 01/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

-----------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านกิตติชัย 12 ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านกิตติชัย 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้สวเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 ของวันที่ 01/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ  

--------------------------------------------------------------------------------------

 

3.กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณตลาดเก้าแสน

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดเก้าแสน  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้สวเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 ของวันที่ 01/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ  

เลื่อนขึ้นข้างบน