ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสะอาด จงดี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย
ที่อยู่
30/13 ม. 12 ซ. ประชาราษฎร์ 42
ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
73210
โทรศัพท์
0-24208008 - 9
โทรสาร
0-24208009
Email
SaardJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 59,042 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 800,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 5,463,666 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 5,463,666 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,700,712 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายอ้อมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคนอง ซื้อน้ำประปาจาก บ.น้ำประปาไทย จำกัด 3,983 3,796
2 แม่ข่ายอ้อมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล บางเตย 5,541 4,155
3 แม่ข่ายอ้อมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์ 6,310 3,006
4 แม่ข่ายอ้อมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลายา 4,962 2,903
5 แม่ข่ายอ้อมน้อย เทศบาลตำบล บางกระทึก 12,057 7,569
6 แม่ข่ายอ้อมน้อย เทศบาลเมือง กระทุ่มล้ม 26,449 17,650
7 แม่ข่ายอ้อมน้อย เทศบาลเมือง ไร่ขิง 25,783 20,930
8 แม่ข่ายอ้อมน้อย เทศบาลตำบล คลองโยง 6,134 2,579
9 แม่ข่ายอ้อมน้อย เทศบาลตำบล ศาลายา 10,870 6,805
10 แม่ข่ายอ้อมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไม้ 7,813 5,988
11 แม่ข่ายอ้อมน้อย เทศบาลตำบล สวนหลวง 28,630 17,768
12 แม่ข่ายอ้อมน้อย เทศบาลนคร อ้อมน้อย 53,575 47,354
รวม 192,107 140,503

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
2 14/06/2019 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
3 14/06/2019 คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น
4 14/06/2019 กปภ.สาขาชนบท ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
5 14/06/2019 กปภ.เขต 10 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน
6 14/06/2019 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย จับมือ งานผลิต ลงพื้นที่ดำเนินการระบายตะกอนตามแผนประจำเดือนมิถุนายน2562ณ พื้นที่จ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
7 14/06/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม และร่วมบริจาคโลหิต “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562”
8 14/06/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจ ฯ ความเสี่ยงในการขอตั้งงบประมาณโครงการ WSP/PM
9 14/06/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณคลองห้วยแล้ง ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
10 14/06/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/06/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขาลพบุรี_16/06/2562
2 16/06/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 500 มม. บริเวณหน้าเคหะท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร_16/06/2562
3 16/06/2019 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าเทศบาลนครระยอง ถ.ตากสิน_16/06/2562
4 16/06/2019 กปภ.สาขา นครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถ.ทางเข้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม_16/06/2562
5 16/06/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากมีการลดแรงดันน้ำ (ไฟฟ้าขัดข้อง) บริเวณสถานีผลิตน้ำทุกสถานี_16/06/2562
6 16/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณมบ.ร่ำรวย มบ.ผาสุข ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ขอนแก่น _16/06/2562
7 16/06/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ ม.3 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี _16/06/2562
8 16/06/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ไร่ขิง 42 _16/06/62
9 16/06/2019 กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ต.ตาลเดี่ยว _16/06/62
10 16/06/2019 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน _16/06/62
เลื่อนขึ้นข้างบน