กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 250 มม. _04/06/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 250 มม. _04/06/63


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 250 มม. _04/06/63

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 250 มม.

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านบึงขยาย ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.คลองกิ่ว ,ต.หนองชาก , ต.หัวกุญแจ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน