กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณร้านผัดไทยเจ้หมวย ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง _06/6/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณร้านผัดไทยเจ้หมวย ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง _06/6/2563


กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณร้านผัดไทยเจ้หมวย ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง _06/6/2563

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณร้านผัดไทยเจ้หมวย ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แหลมแม่พิมพ์ , ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ พื้นที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ , ต.ชากโดน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 6/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน