กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 450มม. บริเวณตรงข้ามคอนโดลุมพินี ซ.เพชรสยาม ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี_06/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 450มม. บริเวณตรงข้ามคอนโดลุมพินี ซ.เพชรสยาม ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี_06/06/2563


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 450มม. บริเวณตรงข้ามคอนโดลุมพินี ซ.เพชรสยาม ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี_06/06/2563

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 450มม. บริเวณตรงข้ามคอนโดลุมพินี ซ.เพชรสยาม ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หลังซ.เพชรสยาม หลังโรงพยาบาลชลบุรี เส้นถนนหนองข้างคอกบายพาสเลี่ยงเมือง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00น. ของวันที่ 6/6/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน