กปภ.สาขากบินทร์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าตึกทวีทรัพย์_29/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าตึกทวีทรัพย์_29/06/2563


กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าตึกทวีทรัพย์_29/06/2563

กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าตึกทวีทรัพย์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดกบินทร์และหมู่บ้านมัณฑนา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหล

อ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน