ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ที่อยู่
ถนนเทศบาล 2
ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
25110
โทรศัพท์
037-280525
โทรสาร
037-280525
Email
BunjongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,187 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,712 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 293,860 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 288,860 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 231,658 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี หมู่ที่ 16 บ้านนครกบินทร์,หมู่บ้านเหล่าหลวง ต.เมืองเก่า 10.000 แควพระปรง ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.กบินทร์ และ 4.480 แม่น้ำบางปะกง และ ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 14.480

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
2 17/07/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
3 16/07/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างบ่อสูบน้ำกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา
4 16/07/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดประชุมสายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
5 16/07/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
6 04/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
7 13/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)
8 13/06/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ล้างทำความสะอาดตู้น้ำประปาดื่มได้
9 11/06/2018 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
10 01/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน