กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง _29/06/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง _29/06/63


กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง _29/06/63

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ (ทั้งหมด) จ.จันทบุรี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 29/06/63

 

เลื่อนขึ้นข้างบน