ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ที่อยู่
15/1 ม.3
ต.ซึ้ง
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
22110
โทรศัพท์
039-441660
โทรสาร
039-441133
Email
KamonphatcharaT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,686 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 261,907 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 224,358 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 144,265 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ขลุง อ.ขลุง ต.บ่อ,ต.ซึ้ง,ต.เกวียนหัก,ต.ตะปอน อ.ขลุง 3.180 คลองตรอกนอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 3.180

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/04/2018 กปภ.สาขาขลุง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2 19/04/2018 กปภ.สาขาขลุง ล้างถังตกตะกอน
3 30/03/2018 กปภ.สาขาขลุง ร่วมจัดพิธีทำบุญสำนักงานและสักการะแม่พระธรณีฯ
4 26/03/2018 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
5 21/03/2018 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรม Morning Talk
6 28/02/2018 กปภ.สาขาขลุง ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ตรอกนอง สร้างฝายชะลอน้ำ
7 26/02/2018 กปภ.สาขาขลุง เข้าตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้าน ตามโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ"
8 26/02/2018 กปภ.สาขาขลุง เข้าไปดูระบบน้ำประปาหมู่บ้านและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำประปาที่ถูกสุขลักษณะอนามัย
9 23/02/2018 กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
10 20/02/2018 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรม Morning Talk

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน