ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ที่อยู่
15/1 ม.3
ต.ซึ้ง
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
22110
โทรศัพท์
039-441660
โทรสาร
039-441133
Email
KamonphatcharaT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,744 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,640 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 249,722 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 214,816 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 164,595 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ขลุง อ.ขลุง ต.บ่อ,ต.ซึ้ง,ต.เกวียนหัก,ต.ตะปอน อ.ขลุง 3.180 คลองตรอกนอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 3.180

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2018 กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่
2 07/07/2018 กปภ.สาขาขลุง ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย ตามแผนโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน และมีความปลอดภัย
3 22/06/2018 กปภ.สาขาขลุง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ
4 20/06/2018 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
5 20/06/2018 กปภ.สาขาขลุง ออกเก็บตัวอย่างน้ำ
6 11/06/2018 กปภ.สาขาขลุง ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายขลุง
7 11/06/2018 กปภ.สาขาขลุง ทำความสะอาดพื้นที่สถานีผลิตน้ำเขาสมิง - แสนตุ้ง
8 25/05/2018 กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวด
9 23/04/2018 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรม Morning Talk
10 19/04/2018 กปภ.สาขาขลุง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
เลื่อนขึ้นข้างบน