กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_30/06/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_30/06/63


กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_30/06/63

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย สืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 สายไฟแรงสูงขาด บริเวณสถานีผลิตน้ำไฟดับ

มีผลต่อการจ่ายน้ำในโซนพื้นที่สูง และเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 มีปริมาณฝนตกหนักระดับน้ำขึ้นสูง ไม่สามารถสูบน้ำเข้ากระบวนการผลิตได้

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ณ ตอนนี้ ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอน้ำเต็มระบบ และช่างได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังพร้อมกับไล่น้ำไล่อากาศในเส้นท่อให้อยู่

เลื่อนขึ้นข้างบน