กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาแตกกะทันหัน เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หัวโค้งร้านวัสดุตรงข้ามวัดหนองเกตุน้อย_30/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาแตกกะทันหัน เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หัวโค้งร้านวัสดุตรงข้ามวัดหนองเกตุน้อย_30/06/2563


กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาแตกกะทันหัน เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หัวโค้งร้านวัสดุตรงข้ามวัดหนองเกตุน้อย_30/06/2563

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาแตกกะทันหัน เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หัวโค้งร้านวัสดุตรงข้ามวัดหนองเกตุน้อย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านพัทยาปาร์คฮิลล์ 1-4 หนองหัวแรดซอย 1 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 30/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน