กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 300 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำ _30/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 300 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำ _30/06/2563


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 300 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำ _30/06/2563

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 300 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางคล้า , ต.ปากน้ำ , ต.บางตลาด , ต.หัวไทร , ต.บางกระเจ็ด , ต.ท่าทองหลาง , ต.เสม็ดเหนือ ,

ต.เสม็ดใต้ ,ต.เมืองใหม่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 30/6/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน