กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ทางเข้าชลประทานดุสน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ทางเข้าชลประทานดุสน


กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ทางเข้าชลประทานดุสน

กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.(ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำดิบแตกชำรุด) บริเวณ ทางเข้าชลประทานดุสน

ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล  (ดำเนินการวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 -24.00น.)

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั่งขวาของถนนยนตรการกำธร ตั้งแต่พื้นที่อำเภอควนโดน ถึง พื้นที่ตำบลตำมะลัง และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 10/08/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน