กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 300 มม. บริเวณ สามแยกเขตศึกษา _10/08/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 300 มม. บริเวณ สามแยกเขตศึกษา _10/08/2563


กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 300 มม. บริเวณ สามแยกเขตศึกษา _10/08/2563

กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 300 มม. บริเวณ สามแยกเขตศึกษา ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.รัตนบุรี (ทั้งหมด) จ.สุรินทร์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 11/08/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน