ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายศุภกร รัตนคูหะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี
ที่อยู่
145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์
ต.รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์
32130
โทรศัพท์
0-4459-9210
โทรสาร
0-4459-9210
Email
SupakornR@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,719 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,040 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 194,933 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 186,933 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 151,494 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม แม่น้ำมูล , สระเก็บน้ำหนองสิม , อ่างเก็บน้ำหนองสิม (อบต.) 6,338 1,421
2 หน่วยบริการท่าตูม เทศบาลตำบล ท่าตูม 2,605 924
3 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล กุดขาคีม หนองกา , อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว 5,946 1,409
4 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 5,236 1,331
5 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ 7,018 1,736
6 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล รัตนบุรี 8,071 1,892
7 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล แก 2,388 603
8 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวบาน 5,068 1,146
9 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล โพนโก 6,841 1,865
10 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล สนม 2,104 627
11 แม่ข่ายรัตนบุรี เทศบาลตำบล สนม 5,104 1,504
12 แม่ข่ายรัตนบุรี เทศบาลตำบล รัตนบุรี 5,628 2,509
รวม 62,347 16,967

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 21/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
2 19/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
3 19/08/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
4 19/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
5 19/08/2019 กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. บรรจุขวด
6 19/08/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
7 19/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
8 19/08/2019 กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.๓ ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"
9 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม "Big Clearning Day"
10 18/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. _19/08/62
2 19/08/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านสวนปรีดา _19/08/62
3 19/08/2019 .สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ บ้านใหม่พัฒนา _19/08/62
4 19/08/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทำคูระบายน้ำ ซอยกลั่นประไพ -19/08/62
5 19/08/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ตรงข้ามซอยมาบยางพร 38 _19/08/62
6 19/08/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ชุมชนวัดพระแก้ว _19/08/62
7 19/08/2019 กปภ.สาขาฝาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.แม่อาย _19/08/62
8 19/08/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ แยกประตูสลี _19/08/62
9 19/08/2019 - กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน SP ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานยาง ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด_19/8/2562
10 19/08/2019 กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนหลัก PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ในศูนย์วิจัยป่าไม้ _19/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน