ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายศุภกร รัตนคูหะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี
ที่อยู่
145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์
ต.รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์
32130
โทรศัพท์
0-4459-9210
โทรสาร
0-4459-9210
Email
SupakornR@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,608 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,460 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 193,024 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 185,024 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 150,127 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม แม่น้ำมูล , สระเก็บน้ำหนองสิม , อ่างเก็บน้ำหนองสิม (อบต.) 6,338 1,421
2 หน่วยบริการท่าตูม เทศบาลตำบล ท่าตูม 2,605 924
3 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล กุดขาคีม หนองกา , อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว 5,946 1,409
4 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 5,236 1,331
5 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ 7,018 1,736
6 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล รัตนบุรี 8,071 1,892
7 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล แก 2,388 603
8 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวบาน 5,068 1,146
9 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล โพนโก 6,841 1,865
10 แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล สนม 2,104 627
11 แม่ข่ายรัตนบุรี เทศบาลตำบล สนม 5,104 1,504
12 แม่ข่ายรัตนบุรี เทศบาลตำบล รัตนบุรี 5,628 2,509
รวม 62,347 16,967

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/04/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๒
2 24/04/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการภาคีเครือข่ายฯ
3 24/04/2019 กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต
4 24/04/2019 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านดอนมะยาง ต.ตาดทอง จ.ยโสธร
5 24/04/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” บริการน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
6 24/04/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
7 24/04/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562
8 24/04/2019 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 กปภ.สาขากันตังร่วมกับอำเภอกันตัง นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
9 23/04/2019 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาลำปาง
10 23/04/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมสรงน้ำศาลพระภูมิ พระพุทธรูป พระแม่ธรณีประจำสำนักงาน และรดน้ำดำหัวผู้จัดการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/04/2019 กปภ.สาขาเลาขวัญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองฝ้าย _24/04/62
2 24/04/2019 กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ สี่แยกโรงเรียนกินกองวิทยาคม _24/04/62
3 24/04/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ตรงข้าม มบ.รัตนากร 27 _24/04/62
4 24/04/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยวัดหนองปลิง ( จำนวน 2 จุด) _24/04/62
5 24/04/2019 กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำแม่สาย _24/04/62
6 24/04/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.ล้านนาวิลล์ _24/04/62
7 24/04/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ปากซอยคลองขี่เปล _24/04/62
8 24/04/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ มบ.ศิริพลัส _24/04/62
9 24/04/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านก้องด้านซ้าย _24/04/62
10 24/04/2019 กปภ.สาขา รังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 1000 มม. บริเวณ สะพานโรงสี (สะพานชมพู ) _24/04/62
เลื่อนขึ้นข้างบน