กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. _13/08/63 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. _13/08/63 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. _13/08/63 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.

บริเวณ สามแยกป่าสักโรงแรมเอสโฮเทล ถนนลำพูน - ดอนติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนลำพูน - ดอนติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้แต่เวลา 09.00 -12.00 น. 

.................................................................................

2.กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ หมู่บ้านลำพูนคันทรีโฮม โครงการ 1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านคำพูนคันทรีโฮม โครงการ 1

ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 13/08/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน